İş Sağlığı ve Güvenliği 2 (2017-2018 Dönemi) Final Çalışma Soruları

Bu konu Nusret SAPA tarafından 1 sene önce açıldı, 344 kere okundu ve Henüz Cevap Yok.
Nusret SAPA
ONBAŞI
Üyelik Zamanı: 3 sene önce
Konu Sayısı: 3
Yanıt Sayısı: 0
1 sene önce

İş Sağlığı ve Güvenliği Final Notları

1) Aşağıdakilerden hangisi bir endüstrideki sağlık servisi birimlerinden değildir?

a) Hekim

b) Hemşire

c) Teknik eleman

d) Dişçi

e) İlk yardım görevlisi

Cevap: Bir endüstrideki sağlık servisi birimleri; hekim, hemşire, dişçi ve ilk yardım görevlilerinden oluşur. Cevap: C

2) İşyeri hekimi, yönetim ve çalışanlardan ne bekler?

a) Mesleki yeterlilik

b) Tarafsız tutum

c) İş sağlığı ve güvenliği konularında özel bilgi

d) Ekip çalışması

e) İşbirliği ve destek

Cevap: İlk dört şık yönetim ve çalışanların işyeri hekiminden bekledikleridir. E şıkkı ise işyeri hekiminin çalışan ve yönetimden beklentileridir. Diğer beklentileri ise

·       Yeterli ücret,

·       Tıbbi eğitim ortamında devamlı mesleki gelişim olanakları.

·       İş birliği ve destek,

·       Yeterli personel,

·       Araştırma olanakları,

·       Kurum içinde uygun bir statü,

Soru 3) Aşağıdakilerden hangisi sağlık muayene çeşitlerinden değildir?

a) Periyodik muayeneler

b) İşe dönüş muayenesi

c) İşten ayrılış muayenesi

d) İşe giriş muayenesi

e) Transfer muayenesi

Cevap: Muayene çeşitleri

·       İşe giriş muayenesi

·       İşe dönüş muayenesi

·       İşten ayrılış muayenesi

·       Transfer muayenesi

·       Yıllık muayeneler

·       Özel (istek) muayenesi Cevap: A

Soru 4) Gürültü için üst sınır nedir ve bu sınırdaki gürültüye en fazla kaç dakika maruz kalınabilir?

a) 90 dB – 30 dakika

b) 90 dB – 15 dakika

c) 110 dB – 30 dakika

d) 110 dB – 15 dakika

e) 115 dB – 15 dakika

Cevap: Müsaade edilebilir maksimum ses düzeyi (MAK), sekiz saatlik bir mesai süresinde 90 dB’dir. Gürültü için üst sınır 115 dB’dir. Bu düzeydeki gürültüye ‘ işçiler sadece 15 dakika maruz bırakılabilir. Cevap E

Soru 5) Aşağıdakilerden hangisi işitmenin korunması için alınan teknik kontrol önlemleri arasında yer almaz?

a)  Gürültüye neden olan araç ve gereci ayrı bir bölgeye yerleştirerek,

b) Araç ve gerecin tasarımını geliştirmek,

c) Araç ve gereci tümden değiştirerek,

d) Pür-ton odiyometresi ile periyodik muayene de odiyogram ve odiyografların kullanılması

e) İş görenlere, her insanın kulağına, ayarlanabilir kulaklıklar vermek.

 

Cevap: D şıkkındaki bilgi tıbbi kontrol önlemidir. Diğerleri ise teknik önlemlerdir. Cevap D

 

Soru 6) Aşağıdakilerden hangisi mesleki akciğer hastalıklarından biri değildir?

 

a) Akciğer tüberkülozu

b) Kaplan sendromu

c) Bisinosis

d) Asbestosis

e) Silikosis

 

Cevap: Şıklardaki bütün hastalıklar akciğer hastalıklarıdır. Ancak akciğer tüberkülozu meslek hastalığı değildir. Cevap A

 

Soru 7) Pamuk tozlarının solunmasıyla ortaya çıkan ve “Pazartesi Hastalığı” diye bilinen rahatsızlık aşağıdakilerden hangisidir?

 

a) Akciğer tüberkülozu

b) Kaplan sendromu

c) Bisinosis

d) Asbestosis

e) Silikosis

 

Cevap: Soruda tozların neden olduğu pnömokonyozlardan bisinosis sorulmaktadır. Cevap:C

 

Soru 8) Aşağıdakilerden hangisi kömür tozu kaynaklı pnömokonyozlardan değildir?

 

a) Basit pnömokonyoz

b) Asbestosis

c) Silikosis (antrakosilikosis)

d) Yaygın ve ilerleyen fibrosis

e) Kaplan sendromu (Romatizmal pnömokonyoz)

 

Cevap: Kömür tozu kaynaklı pnömokonyozlar dört tiptir:

·       Basit pnömokonyoz

·       Silikosis (antrakosilikosis)

·       Yaygın ve ilerleyen fibrosis

·       Kaplan sendromu (Romatizmal pnömokonyoz) Cevap:B

 

Soru 9) Aşağıdakilerden hangisi yüksek ısı koşullarından kaynaklanan rahatsızlıklardan biri değildir?

 

a) Sıcak

b) Isı krampları

c) Yüksek ateş

d) Sıcaktan halsiz kalma ve bayılma

e) Dekompresyon

 

Cevap: E şıkkı hariç hepsi yüksek ısı koşulları rahatsızlıklarıdır.

 

 

 

 

 

 

Soru 10) Normal atmosfer basıncından (deniz seviyesi) daha yüksek basınç koşullarında çalışanların, bu çalışma ortamının etkisi ile yaşadığı rahatsızlık hangisidir?

 

a) Elektrik şoku

b) Yanık

c) Basınç şoku

d) Dekompresyon (bends)

e) Radyasyona reaksiyon

 

Cevap: D şıkkı.

 

Soru 11) Aşağıdakilerden hangisi iyonizan radyasyon tiplerinden biri değildir?

 

a) Ultraviyole (mor ötesi)

b) Alfa tanecikleri

c) Beta tanecikleri

d) Proton tanecikleri

e) Nötronlar

 

Cevap: İyonizan radyasyon tipleri

 

·       Alfa tanecikleri

·       Beta tanecikleri

·       Proton tanecikleri

·       Nötronlar

·       Gama ışınları

·       Röntgen ışınları (X – ışınları)

 

İyönizan olmayan radyasyonlar ise;

 

·       Ultraviyole (mor ötesi),

·       Enfraruj (kızılötesi)

·       Mikro dalgalardır. Cevap:A

 

Soru 12) Aşağıdakilerden hangisi amonyum gazı zehirlenmesi belirtilerinden biridir?

a) Baş dönmesi ve şiddetli baş ağrısı,

b) Genel bedensel güçsüzlük ve bazı hallerde kusma,

c) Görme güçlüğü, kas irkilmeleri ve dolgun vuruşlu nabız,

d) Öksürük ve akciğer ödemi

 

e) Deri renginde değişiklik, rengin koyulaşması ya da pembeleşme ile dudaklarda morarma,

 

Cevap: D şıkkı hariç diğerleri karbon monoksit gazı belirtileridir.

Soru 13) Hangi gazın belirtisi “komaya girmeden önce delicesine gülüşler” şeklindedir?

 

a) Amonyum

b) Karbondioksit

c) Karbon monoksit

d) Nitrik oksit

e) Siyanidler

 

Cevap: D şıkkı.

 

Soru 14) Tedavi için derhal hekim çağırılacak zehirlenme hangisidir?

 

a) Amonyum

b) Siyanidler

c) Karbon monoksit

d) Nitrik oksit

e) Kronik kurşun zehirlenmesi

 

Cevap: Bütün gaz zehirlenmelerinde derhal hekim çağrılmalıdır. Ancak siyanidler dışındaki zehirlenmelere bazı ilk yardım tedavisi uygulanabilir. Cevap: B

 

Soru 15) Insektisitler olarak bilinen ev ve tarım haşere ilâçları kullanmak hangi tür zehirlenmeye yol açabilir?

 

a) Dermatit

b) Siyanid

c) Kronik kurşun zehirlenmesi

d) Nitrik oksit

e) Azot

 

Cevap: Sorudaki etken, kronik kurşun zehirlenmesine neden olabilir.

 

Soru 16) Aşağıdaki iş ve işlemler sırasında kullanılan hammaddelerin neden olduğu rahatsızlık hangisinde yanlış eşleştirilmiştir?

 

a) Plastik maddeler                  Karaciğerde kanser tehlikesi

b) Katran                                 Deri ve kornea kanseri tehlikesi

c) Alüminyum işleme              Akciğer kanser tehlikesi

d) Akü işleri                            Böbreklerde kanser tehlikesi

e) Ağaç işleri                           İlik, lenf ve kan kanseri tehlikesi

 

Cevap: Ağaç işlerinde burun boşluğu ve gırtlak kanseri tehlikesi vardır.

 

Soru 17) Aşağıdakilerden hangisi bulaşıcı hastalıklardan değildir?

 

a) Antrax

b) Tularemia

c) Weils

d) Astım

e) Glanders

 

Cevap: Astım bulaşıcı değildir. Diğer şıklara ilaveten kuduz, tüberküloz, tetanoz da bulaşıcıdır.

Soru 20) Aşağıdakilerden hangisi bir iş yerindeki dört faktörden biri değildir?

 

a) Taşıt

b) İnsan

c) Makine

d) Malzeme

e) Çevre

 

Cevap: A şıkkı.

 

Soru 21) Aşağıdakilerden hangisi işyerinde etkin temel çevre koşullarından biri değildir?

 

a) Titreşim

a) Atmosfer basıncı

c) Atıklar

d) Radyasyon

e) Gürültü

 

Cevap: İşyerinde etkin temel çevre koşulları:

·       Titreşim

·       Atmosfer basıncı

·       Radyasyon

·       Gürültü

·       Ortam ısısı Cevap: C şıkkı.

 

Soru 22) Aşağıdakilerden hangisi kişisel koruyucu konusundaki temel yaklaşımlardan değildir?

 

a) Gerekliliğin belirlenmiş olması

b) Amaca uygun olması

c) Kullanım

d) Estetik

e) Seçim ve uygunluk

 

Cevap: D şıkkı hariç diğer şıklar kişisel koruyucu konusundaki temel yaklaşımlardandır.

 

Soru 23) Aşağıdakilerden hangisi endüstride içilebilir su bulundurmakla ilgili doğrudur?

 

a) Açık içme suyu kapları kullanılmalıdır.

b) İçme suyu için musluk öngörülürse, her 100 çalışan için bir musluk esas alınmalıdır.

c) Aynı kaptan su içme, kesin olarak yasaklanmalıdır.

d) İçme sularının sıcaklığı 15-25°C arasında ve tercihan 7-14°C derecelerinde olmalıdır.

e) Çalışanların bulunduğu her yerde yeterli miktarda temiz içme suyu bulundurulmamalıdır.

 

Cevap: A şıkkı “kullanılmamalıdır” olmalıydı, B şıkkı 100 değil 50 olmalıydı, D şıkkı 5-25 derece tercihen 7-10 derece olmalıydı, E şıkkı “bulundurulmalıdır” olmalıydı. C şıkkı doğrudur.

 

 

 

 

 

 

Soru 24) İmalât sırasında ortaya çıkan sıvılara ….. denir.

 

a) Sıvı atık

b) Endüstri atıkları

c) Yerleşke atıkları

d) Birikebilen atıklar

e) Kanalizasyon atıkları

Cevap: Sıvı atıklar üç çeşittir:

 

·       Kanalizasyon ve yerleşke atıkları

·       Endüstri atıkları

·       Birikebilen atıklar

Soruda endüstri atıkları açıklanmıştır. Cevap: B

Soru 25) Aşağıdakilerden hangisi katı atıklara uygulanabilecek işlemlerden biri değildir?

a) Yakma

b) Sağlıklı bir şekilde gömmek

c) Balya ve paket haline getirmek

d) Gübre olarak kullanmak

e) Hepsi

Cevap: Hepsi olmalı

Soru 26) Aşağıdakilerden hangisi zararlı böcek, kurtçuk ve hayvanlarla mücadelede, beş temel kontrol yöntemlerinden biri değildir?

a) Eğitim

b) Sağlık

c) Mekanik yöntemler

d) Kimyasal yöntem

e) Biyolojik yöntem

 

 

Cevap: Zararlı böcek, kurtçuk ve hayvanlarla mücadelede, beş temel kontrol yöntemi:

 

·       Mekanik yöntemler (alet, araç-gereç, mekanik sistemler ya da kuvvet kullanımı),

·       Kimyasal yöntem (pestisid ve insektisid kullanımı),

·       Biyolojik yöntem (zararlıların büyüme ya da üremesini önleyecek önlemler),

·       Çevre yönetimi (iyi bir temizlik ve bakım),

·       Eğitim (sağlık eğitimi ve bilinçlendirme).

Cevap: B

 

Soru 27) Tuvaletler iş görenlerin devamlı çalıştıkları yerlerden olabildiği ölçülerde uzak olmalı, fakat bütün çalışanlara da en çok kaç metre uzakta bulunmalıdır?

 

a) 10                           b) 20                           c) 40                           d) 60                                    e)100

Cevap: Altmış olmalıdır.

Soru 28) İşyerlerinde çalışanlar için bulundurulacak duş hesabı nasıl yapılır?

 

a) Çalışan 5 erkek veya kadın için bir duş yeri

b) Çalışan 10 erkek veya kadın için bir duş yeri

c) Çalışan 15 erkek veya kadın için bir duş yeri

d) Çalışan 20 erkek veya kadın için bir duş yeri

e) Çalışan 25 erkek veya kadın için bir duş yeri

 

Cevap: Çalışan 10 erkek veya kadın için bir duş yeri

 

Soru 29) Karbonhidratlar ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

 

a) Bitkisel olarak nişasta, ekmek, tahıl, patates, meyve, şeker reçel vb. yiyeceklerden alınırken, hayvansal olarak yalnızca tereyağında karbonhidrat bulunur.

b) Enerji verir, yapısal destek olur.

c) Düzenleyici rolü vardır.

d)) Kilo kaybı ve genel bedensel güçsüzlük yetmezlik belirtileridir.

e) İleri düzey yetmezliğinde bitkinlik, bayılma ve ölüm hali görülür.

 

Cevap: Hayvansal olarak yalnızca sütte karbonhidrat bulunur. Cevap A. Bitkisel olarak:

 

* Ekmek * Patates * Meyveler * Börek * Tahıl  * Tatlı kökler  * Şuruplar  *Kuru pasta  *Pirinç ve yumrular  * Pekmez  * Şekerleme     * Mısır  *Şeker   *Reçel   *Bal   *Pirinç ununda bulunur.

 

Soru 30) Aşağıdakilerden hangisi protein yetmezliği için doğru değildir?

 

a) Kilo kaybı

b) Kasların incelmesi

c) Deri rahatsızlıkları ve egzama

d) Karaciğer büyümesi

e) Doku şişlikleri (ödem)

 

Cevap: Yağların uzun süreli ve aşırı yetmezlik hallerinde yağda eriyebilen vitaminlerin eksikliğine bağlı deri rahatsızlıkları ve egzamalar oluşur. Cevap C

 

31) Aşağıdakilerden hangisi yağların fonksiyonlarından biridir?

 

a) Beden gelişimi, korunması ve doku onarımı,

b) İnsan bedeninin asit, baz ve su dengesini düzenlemek;

c) Çeşitli hormon, enzim ve koruyucu maddelerin yapılaşmasını (bedensel fonksiyon için gerekli ve çok önemli maddeler) sağlamak.

d) Kilo artımı

e) Vücut ısısının muhafazası

 

Cevap: a, b ve c şıkkındaki bilgiler proteinlerin fonksiyonlarıdır. Cevap E şıkkı ise yağlara aittir.

 

 

32) Tabloda hangi örnek doğru değildir?

Besinler

Hayvansal Kaynaklar

Bitkisel Kaynaklar

Karbonhidrat

Süt

Pekmez, reçel, bal

Protein

Et (yağsız), sakatat, yumurta, balık, süt

Tahıl, fındık, fıstık, kuru sebze

Yağlar

Tereyağı, kaymak

Deniz yosunları

 

a) Karbonhidratlar için bitkisel kaynak örneği

b) Protein için bitkisel kaynak örneği

c)  Yağlar için bitkisel kaynak örneği

d) Yağlar için hayvansal kaynak örneği

e) Protein için hayvansal kaynak örneği

Cevap: Deniz yosunları bitkisel kaynaklı yağ değil protein depolarıdır. Yağlar için bitkisel kaynaklar margarin; fındık, fıstık yağları, bitkisel yağlar ve zeytin yağıdır. Cevap C

Soru 33) Aşağıdaki yağlarla ilgili verilen bilgilerden hangisi doğru değildir?

a) Vücut ısısının muhafazasını sağlar.

b) Zorlu ve uzun süreli çalışmalarda enerji kaynağıdır.

c) İnsan bedeni için gerekli yağ asitleri ve yağda eriyebilen vitaminlerin kaynağı.

d) Belirtilerin biri, uzun süreli ve aşırı yetmezlik hallerinde yağda eriyebilen vitaminlerin eksikliğine bağlı deri rahatsızlıkları ve egzamalardır.

e) Belirtilerin biri, kilo kaybı ve aşırı hareketliliktir.

Cevap: Yağlarla ilgili verilen bilgilerin hepsi doğru. Ancak E şıkkındaki aşırı hareketlilik değil yavaşlık ve gevşeklik olacaktı. Cevap E

Soru 34) Aşağıdakilerden hangisi kazaların iki nedeninden biridir?

a) Tehlikeli hareketler

b) Güvenli koşullar

c) Hijyen eksikliği

d) Eğitimsizlik

e) Dikkatsizlik

Cevap: Kazaların iki nedeni vardır: Tehlikeli hareketler ve güvensiz koşullar. Cevap A

 

Soru 35) Pellegra hastalığının önlenmesinde etkili olan vitamin hangisidir?

a) A                 b) B                             c) C                             d) D                             e) Niasin

 

Cevap: Büyüme, deri sağlığı, pellegra hastalığının önlenmesi, sindirim ve sinir sisteminin normal fonksiyon, vücutta enerji açığa çıkması için gerekli enzimlerin bir bölümünün yapıcısı gibi durumlar niasin (nikotinik asit) vitaminin etkisindedir.

Soru 36) İçi gelişmemiş ve yumuşak kemikleşme, dişlerin gelişiminde bozukluklar hangi vitaminin eksikliğinin belirtisidir?

 

a) A                 b) B                             c) C                             d) D                             e) E

Cevap: İçi gelişmemiş ve yumuşak kemikleşme, dişlerin gelişiminde bozukluklar, büyümede düzensizlikler, kanda düşük kalsiyum ve fosfor D vitamini eksikliğidir.

 

Soru 37) Ağız içi ve dil yaraları veya mısır unu yiyenlerde yüzde ve vücutta kızarıklıklar görülmesi hangi vitaminin eksikliğinin belirtisidir?

 

a) A                 b) B                             c) C                             d) D                             e) Niasin

Cevap: İştahsızlık ve kilo kaybı, Sertleşmiş ve kızarık bir cilt (daha sonra renk değiştirir), Sindirim ve zihinsel uyanıklıkta bozukluklar, Ağız içi ve dil yangıları niasin (B3) eksikliğidir.

 

Soru 38) Kanın normal pıhtılaşması hangi vitaminin sorumluluğundadır?

a) A                 b) B                             c) C                             d) D                             e) E

Cevap: Kanın normal pıhtılaşması K vitaminin eksikliğidir. Cevap şıklarda yok. (yanlış soru provası)

Soru 39) Kanamaların kolaylaşması, Dişlerin gevşemesi ve kanayan diş etleri, Yaraların iyileşmesinde gecikme, Kemiklerde yapısal değişiklikleri, Kansızlık, Kaslarda güçsüzlük, İleri derecede yetmezlik halinde skorbüt hastalığı hangi vitaminin eksikliğidir?

 

a) A                 b) B                             c) C                             d) D                             e) E

Cevap: Özellikle skorbüt (diş eti kanamaları) hastalığı ve diğer belirtiler C vitamini eksikliğidir.

 

Soru 40) Beriberi hastalığından hangi vitamin ile korunabilir?

 

a) A                 b) B1 (Thiamin)           c) B2 (G veya Riboflavin)       d) D                            e) E

 

Cevap: Karbonhidrat metabolizmasından enerji açığa çıkarmak, iştahlı olmak ve yiyeceklerin normal öğütülmesi ile sindirimi, beriberi hastalığından korunma B1 vitamini ile sağlanır.

 

Soru 41) Ağır ve burun kıvrımlarında uçuk yaraları, gözlerin kaşınması ve yanması hangi vitamin eksikliğinin belirtisidir?

 

a) A                 b) B1 (Thiamin)           c) B2 (G veya Riboflavin)       d) D                            e) E

Cevap: B2 (G veya Riboflavin)

 

Soru 42) Vücudun hastalıklara karşı direncinin azalması, parlak ışığa karşı gözlerin duyarlılığı, hafif ışıkta görme yeteneğinin kaybolması, aşırı yetmezlik hallerinde görme bozukluğu hangi vitamin eksikliğinin belirtisidir?

 

a) A                 b) B                             c) C                                         d) D                            e) E

Cevap: A vitamini

 

Soru 43) Tiroid bezinin normal çalışması ve basit guatr hastalığından korumak hangi mineralin etkisindedir?

 

a) Kalsiyum                 b) Fosfor                     c) İyot                         d) Demir              e) Su

 

Cevap: İyot

 

Soru 44) Kan dokusunu oluşturan ve onun kırmızı rengini veren, kan yetmezliklerini ve basit kansızlık (anemi)’ı önleyen mineral hangisidir?

 

a) Kalsiyum                 b) Fosfor                     c) İyot                         d) Demir              e) Su

 

Cevap: Demir

 

Soru 45) Ağız, dil ve yutakta yara hastalığının adı nedir ve hangi mineralin eksikliğinin belirtisidir?

 

a) Koilonchia – Fosfor

b) Beriberi – İyot

c) Anemi – Kalsiyum

d) Raşitizm – Kalsiyum

e) Glositis – Demir

 

Cevap: Koilonchia (tırnakların kaşık biçimi alması)                        Demir;

Beriberi                                                                                B1 vitamini;

Anemi (kansızlık)                                                                  Demir

Raşitizm (çocuklarda kemiklerin yumuşaması)                      Fosfor

Glositis (Ağız, dil ve yutakta yara)                                        Demir

Cevap: E

 

Soru 46) Aşağıdakilerden hangisi insan faktörü mühendisliğine (ergonomi) katkısı olan bilim dallarından biri değildir?

 

a) Spor bilimleri

b) Sağlık bilimleri

c) Mühendislik bilimleri

d) Davranış bilimleri

e) Fizik bilimleri

 

Cevap: Spor bilimleri hariç diğer dördü insan faktörü mühendisliğine (ergonomi) katkısı olan bilim dallarındandır.

Soru 47) Aşağıdakilerden hangisi iş görenlerin işleri gereği gözetilecek faktörlerden biri değildir?

 

a) Fiziksel güç düzeyi

b) Enerji gereksinimi

c) Beslenme

d) Yapısal nedenlerle ortaya çıkacak sorunlar

e) Biyolojik özelliklere bağlı sınırlamalar

 

Cevap: E şıkındaki biyolojik kavramı yerine fizyolojik olmalıydı. Diğer şıklar doğrudur.

 

Soru 48) Aşağıdakilerden hangisi insan için iş görmede biyolojik sınırlama getirmez?

 

a) Cinsiyet

b) Bedenin büyüklüğü

c) Yöneticilik

d) Yaşlanma

e) Beden yapısı

 

Cevap: C şıkkı.

 

Bu sorular sonuçta bir öğrencinin çalışma notlarıdır ve final için yeterli olmayabilir. Bu nedenle ders notunun en az bir kez okunması faydalı olacaktır. Hatta önce ders notunun okunup sonra bu soruları çözmek daha faydalı olacaktır. Herkese başarılar…

Cevap Eklemek için Giriş Yapmalısınız.
Giriş Yapın
Üye Olun

Son Cevaplar
  • 3388 Kayıtlı Üye
  • 321 Konu
  • 65 Cevap
  • Son Üye Yagmury.x
Forumda Kimler Online (Şu anda 1 kişi Online)
  • ADMINISTRATOR (2)
  • SÜPER MODERATÖR (1)