İş Sağlığı ve Güvenliği 2 (2017-2018 Dönemi) Vize Soruları

Bu konu Nusret SAPA tarafından 1 sene önce açıldı, 1530 kere okundu ve Henüz Cevap Yok.
Nusret SAPA
ONBAŞI
Üyelik Zamanı: 3 sene önce
Konu Sayısı: 3
Yanıt Sayısı: 0
1 sene önce

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

 

Soru 1) Aşağıdakilerden hangisi PIACT programlarının temel konularından değildir?

 

a)     Çalışma süreleri

b)    İş düzeni ve işin içeriği

c)     Ergonomik yaklaşım

d)    Çalışanlara tatil düzenlemek

e)     Çalışma koşulları ve teknoloji seçimi

 

Cevap: D

 

Soru 2) Aşağıdakilerden hangisi kaza nedenleri arasında sayılamaz?

a)     İnsanlar unutkandır

b)    Risk tahmini

c)     Değerlendirme hataları

d)    Ortam stresleri

e)     Sesli uyarıların birbirine benzememesi

Cevap: E

Soru 3) Aşağıdakilerden hangisi fizyolojik streslerin nedenlerinden değildir?

a)     İş ortamında stres faktörü

b)    İşyeri ortamına iklim etkileri

c)     Isı stresi

d)    Sağlıklı koşullar

e)     Soğuk ortam stresi

Cevap: D

 Soru 4) Kazaların ve işçi sağlığı bakımından aşağıdakilerden hangisi çalışma sürelerinin öneminden biri değildir?

a)     Vardiya çalışmaları

b)    Gece çalışmaları

c)     İş verimi

d)    Sosyal uyumsuzluk

e)     Antropometrik özellikler

Cevap: E

Soru 5) Aşağıdakilerden hangisi ILO’nun amaçlarından değildir?

a)     İnsanların işyerinin insanca düzenlenmesi

b)    Her çalışanın yapacağı işe uygun olması

c)     İşçilerin fizyolojik ve psikolojik kriterlere göre görevlendirilmemesi

d)    Her türlü işlerde çalışan işçilerin fizik, mental ve sosyal açıdan sağlıklarının en yüksek düzeyde tutulması ve korunması

e)     İşyerindeki sağlığa zararlı etkenler karşısında her türlü koruyucu önlemlerin alınması

Cevap: C

Soru 6) Endüstriyel kazaların izlenmesinde kullanılan istatistik kayıtlarında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

a)     Kaza sayıları

b)    Nedenler

c)     Ölümcül kazalar

d)    Kazalarda yaralanmalar ve sakatlanmalar

e)     Beklentiler

Cevap: E

 

Soru 7) Aşağıdakilerden hangisi ortam ısısına uyumu ifade etmekte kullanılan bir kelimedir?

a)     Phon

b)     Nanometre

c)     Aklimatizasyon

d)     Kondüksiyon

e)     Konveksiyon

Cevap: C

Soru 8) Soğuk ortam stresine bağlı olarak donma olayının meydana gelmesinde aşağıda yazılanlardan hangisi yanlıştır?

a)     Deri ısısı düşer

b)     Dolaşım hızlanır

c)     Isı kaybı azalır

d)     Yetersiz kan

e)      Yetersiz ısı takviyesi

Cevap: B

 

 

 

Soru 9) İş ortamında çalışmalarda aşağıda gösterilen ısı derecelerinden hangisi iş kazaları sayısında artışa neden olmaktadır?

a)     13 ℃’nin altında 25 ℃’nin üzerinde

b)    16,5 ℃’nin altında 20 ℃’nin üzerinde

c)     15,6 ℃’nin altında 20 ℃’nin üzerinde

d)    19,4 ℃’nin altında 22,8 ℃’nin üzerinde

e)     12,8 ℃’nin altında 15,6 ℃’nin üzerinde

Cevap: E (13 derecenin altı olmaz)

Soru 10) Soğuk parmak olarak tanımlanan hastalığın ortaya çıkmasında aşağıdaki stres faktörlerinden hangisi etkilidir?

a)     Soğuk

b)     Sıcak

c)     Gürültü

d)     Aydınlatma

e)     Titreşim

Cevap: E

Soru 11) Aşağıdakilerden hangisi iş dünyasındaki biyotik stres faktörlerinden bir tanesidir?

a)     Radyasyon

b)     Aydınlatma

c)     Gürültü

d)     Rutubet

e)     Biyolojik zararlılar

Cevap: E

Soru 12) Gizli vurmaların ortaya çıkmasında aşağıdaki stres faktörlerinden hangisi etkilidir?

a)     Vardiyalar

b)     Taşımalar

c)     Beceri yetmezliği

d)     İş yükü

e)     Duruş ve oturuş

Cevap: A

Soru 12) Aşağıdakilerden hangisi iş dünyasındaki abiyotik stres faktörlerinden bir tanesi değildir?

a)     Gürültü

b)     Titreşim

c)     Sıcak

d)     Biyolojik zararlılar

e)     Radyasyon

Cevap: D

 

Soru 13) Aşağıdakilerden hangisi soğuk etkisiyle oluşan hastalıklardan değildir?

a)     Periferik dolaşım bozuklukları

b)     Tuz ve sıvı kayıpları

c)     Aşırı enerji gereksinimi

d)     Verim düşüklüğü

e)     Titreme

Cevap: B

Soru 14) Aşağıdakilerden hangisi sıcak etkisiyle oluşan iş dünyasındaki stres faktörlerinin etkilerinden biri değildir?

a)     Ter bezlaei yorgunluğu

b)     Vücut ısısındaki anormal yükselmeler

c)     Sıcak çarpması

d)     Titreme

e)     Terleme

Cevap: D

Soru 15) Aşağıdakilerden hangisi gürültü etkisiyle oluşan iş dünyasındaki stres faktörlerinin etkilerinden biri değildir?

a)     Görme fonksiyonundaki zorlanmalar

b)     Genel huzursuzluk ve sinirlilik

c)     İletişim güçlükleri

d)     İşitme kayıpları

e)     Bezginlik ve hırçınlık

Cevap: A

Soru 16) Aşağıdakilerden hangisi aydınlatma etkisiyle oluşan iş dünyasındaki stres faktörlerinin etkilerinden biri değildir?

a)     Algı sinirlerinin yorgunluğu

b)     Hata olasılıklarının artması

c)     İşitme kayıpları ve kazalara yatkınlık

d)     Görme algı organlarının zorlanması

e)     Yansıma ve parlamalar nedeniyle görme fonksiyonlarının zorlanması

Cevap: C

Soru 17) Aşağıdakilerden hangisi zehirliler etkisiyle oluşan iş dünyasındaki stres faktörlerinin etkilerinden biri değildir?

a)     Şuur kayıpları

b)     Uyuşturucu etki alışkanlıkları

c)     Soğuk parmak hastalığı

d)     İmalat düzeni

e)     Zehirlilerin kronik etkileri

Cevap: C

 

Soru 18) Aşağıdakilerden hangisi beceri yetmezliği etkisiyle oluşan iş dünyasındaki stres faktörlerinin etkilerinden biri değildir?

a)     Heyecan ve utanma hissi

b)     Hiperaktivite

c)     İsyankârlık

d)     Genel huzursuzluk

e)     Nefes kaybı

Cevap: E

Soru 19) Aşağıdakilerden hangisi tekrarlı iş etkisiyle oluşan iş dünyasındaki stres faktörlerinin etkilerinden biri değildir?

a)     Kanıksama

b)     Dikkatin dağılması

c)     Yorgunluk

d)     İş ritminden ve işten kaçış

e)     Enerji açıkları

Cevap: E

Soru 20) Aşağıdakilerden hangisi iş yükü etkisiyle oluşan iş dünyasındaki stres faktörlerinin etkilerinden biri değildir?

a)     Organik zorlanma

b)     Uzanma ve zorlanmaya bağlı stres

c)     Aşırı enerji sarfı

d)     Enerji açıkları

e)     Yorgunluğa bağlı biyokimyasal kalıntılar

Cevap: B

Soru 21) Aşağıdakilerden hangisi vardiyalar etkisiyle oluşan iş dünyasındaki stres faktörlerinin etkilerinden biri değildir?

a)     Hormanal dengesizlikler

b)     İş hevesi kayıpları

c)     Bedensel güçsüzlük

d)     Gizli uyumalar

e)     Yönetici ile çatışmalar

Cevap: C

Soru 22) ……….., bir bütün olarak fiziki, ruhi ve sosyal açıdan iyi olma halidir.

a)     Anfizem

b)     Antropojen

c)     Sağlık

d)     Fizyoloji

e)     Hijyen

Cevap: C

Soru 23) ………..,  yiyeceklerin üretim aşamasından son tüketiciye ulaşmasına kadar geçen sürede gıdanın insan sağlığına uygun şartlarda üretim, depolama, paketleme ve taşımasının yapılmasıdır.

a)     Gıda güvenliği

b)    Gıda denetimi

c)     Lojistik

d)    Önleme

e)     Toplam kalite yönetimi

Cevap: A

Soru 24) ……….. , canlıların mekanik, fiziksel ve biyokimyasal fonksiyonlarını ve sistemlerinin işleyişini inceleyen bilim dalıdır.

a)     Antropoloji

b)    İşçi sağlığı bilimi

c)     Fizyoloji

d)    Psikoaktif

e)     Meslek hastalığı

Cevap: C

Soru 25) ……..; insan vücudunun boyutları ile ilgilenen özel bir bilim dalıdır.

a)     Antropoloji

b)    Fizyoloji

c)     Biyoloji

d)    Antropometri

e)     Ergonomi

Cevap: D

Soru 26) ……; insan vücudunda aşırı heyecan, korku durumunda salgılanan hormon.

a)     Anfizem

b)    Adrenalin

c)     Heyecan

d)    Psikoaktif

e)     Stres

Cevap: B

Soru 27) ………; canlıların yaşamları boyunca ilişkilerini sürdürdükleri ve karşılıklı olarak etkileşim içinde bulundukları biyolojik, fiziksel, sosyal, ekonomik ve kültürel ortam.

 

a)     Ekoloji

b)    Ekosistem

c)     Çevre

d)    Çevre koruması

e)     Destek elemanı

Cevap: C

Soru 28) ……..; onbeş yaşını bitirmiş ancak onsekiz yaşını doldurmamış çalışan.

a)     Çalışan

b)     Genç çalışan

c)     Güvenlik

d)     Personel

e)     İşçi

Cevap: B

Soru 29) Güvenlik; toplum yaşamında yasal düzenin aksamadan yürütülmesi, kişilerin korkusuzca yaşayabilmesi durumudur.

a)     Güvenlik

b)     Çevre koruma

c)     İş hukuku

d)     İş sağlığı ve güvenliği

e)     İşyeri sağlık ve güvenlik birimi

Cevap: A

Soru 30) …….; çalışanların işte karşılaştıkları tehlikelerin ortadan kaldırılması veya azaltılması için getirilmiş yükümlülüklere ait teknik kurallarının bütününü anlatır.

a)     İşyeri

b)     İş güvenliği

c)     İş sağlığı

d)     Konsey

e)     Kurul

Cevap: B

Soru 31) ……..; İşyerinde veya işin yürütümü nedeniyle meydana gelen, ölüme sebebiyet veren veya vücut bütünlüğünü ruhen ya da bedenen engelli hâle getiren olay.

Cevap: İş kazası

Soru 32) ……; insan – makina – çevre uyumunun temel yasalarını ortaya koymaya çalışan, çok disiplinli bir araştırma ve geliştirme alanıdır.

Cevap: Ergonomi

Soru 33) …….; içinde bir müteşebbisin (girişimcinin) yalnız başına ya da işçilerle birlikte belirli bir teknik (iş tekniği) amacı sürekli olarak izlediği örgütlenmedir.

 

Cevap: İşletme

Soru 34) ……; mal ve hizmet tedarikine yönelik planlama, organizasyon, nakliye ve yönetim faaliyetlerinin bütünüdür.”

Cevap: Lojistik

Soru 35) ……; tehlikeden kaynaklanacak kayıp, yaralanma ya da başka zararlı sonuç meydana gelme ihtimali.

Cevap: Risk

Soru 36) ……; tüm personelin katılımına dayalı bir yönetim modelidir.

a)     Mekanizasyon

b)    Otomasyon

c)     Çalışan

d)    Teknik eleman

e)     Toplam kalite yönetimi

Cevap: E

Soru 37) ……..; canlılarda bir hastalık etmenlerinin veya faktörün etkisi sonucu hastalığın belirli bir döneminde ortaya çıkan ve o hastalık için karakteristik olan belirtilerin tümüne birden denir.

a)     Etioloji

b)     Patoloji

c)     Epidemiyoloji

d)     Hijyen ve terapi

e)     Sendrom

Cevap: E

Soru 38) ……; hastalık belirtilerinin her birine verilen ad.

a)     Siptom

b)     Hijyen

c)     Terapi

d)     Etioloji

e)     Patoloji

Cevap: A

Soru 39) Aşağıdakilerden hangisi tedavi hizmetlerinden değildir?

a)     Dispanser türü sağlık bakımı

b)     Toplu sözleşmeler

c)     Hemşirelik hizmetleri

d)     Diş bakımı

e)     Beklenmeyen büyük afet hallerinde sağlık hizmetleri

Cevap: B

Soru 40) Aşağıdakilerden hangisi sağlık hizmetlerini etkileyen faktörlerden değildir?

a)     Şirketin genel durumu

b)     Şirketin yerleşmesi

c)     Hemşirelik hizmetleri

d)     Endüstrinin tipi

e)     Endüstrinin büyüklüğü

Cevap: C

Soru 41) Aşağıdakilerden hangisi sağlık muayenelerinin çeşitlerinden biri değildir?

a)     İşe giriş muayeneleri

b)     Yıllık muayeneler

c)     İşe dönüş

d)     Hekimin eğitim düzeyi

e)     İşten ayrılma

Cevap: E

Soru 42) Aşağıdakilerden hangisi halk sağlığının klinik girdilerinden biridir?

a)     Konut

b)     Hava kirliliği

c)     Koruyucu programlar

d)     Bulaşıcı hastalıklardan korunma

e)     Sosyal hizmetler

Cevap: D

Soru 43) Aşağıdakilerden hangisi iş göreni eğitme gereksinimlerinden biri değildir?

a)     İş gören yapmakta olduğu işin tehlikelerinden haberdar edilmemelidir.

b)     İş gören tehlikeyi sezmek ve tanımayı bilmelidir.

c)     Etkilendiğine ait belirtileri hemen formene ya da sağlık merkezine bildirmelidir.

d)     Uygun işyeri bakımı ve temizliği sağlanmalıdır.

e)     İş görenler koruyucu araç ve gereçler ile kişisel koruyucuların önemini bilmeli.

Cevap: A

Soru 44) Aşağıdakilerden hangisi gürültünün zararlarından biri değildir?

a)     Geçici sağırlık

b)     Kulağın kalıcı sakatlığı

c)     İnsanların gürültü ortamında kazaya yatkın hale gelmemeleri

d)     Yorgunluk

e)     Hazımsızlık

Cevap: C

Soru 45) 6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanununa göre işçi sağlığı giderlerini aşağıdakilerden hangisi karşılar?

a)     Sağlık bakanlığı

b)     Çalışma ve sosyal güvenlik bakanlığı

c)     İşçiler tarafından

d)     Sosyal güvenlik kurulu tarafından

e)     İşverenin kendisi tarafından

Cevap: D

 

Soru 46) Aşağıdakilerden hangisi iş ortamındaki stres unsurlarından biri değildir?

a)     Farklı bir dil ve ırka mensup olma

b)     Ücret azlığı

c)     İşi kaybetme endişesi

d)     Terfi edememe

e)     Vardiyalı çalışma

Cevap: A

Soru 47) Aşağıdakilerden hangisi kişisel koruyucu donanımlar grubuna dahil değildir?

a)     Kulak koruyucuları

b)     Baş koruyucuları

c)     Sürücü hava yastıkları

d)     El koruyucuları

e)     Göz koruyucuları

Cevap: C

Soru 48) Cisimlerin birbirleriyle sürtünmeleri ve teması sonucu, elektron ve proton akışı sonucu meydana gelen durağan enerjiye verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap: Statik elektriklenme

Soru 49) Aşağıdakilerden hangisi ergonominin ilişkili olduğu bilim dallarından biri değildir?

a)     Patoloji

b)     Anatoloji

c)     Fizyoloji

d)     Psikoloji

e)     Antropometri

Cevap: A

Soru 50) Aşağıdakilerden hangisi iş çevresinde etkin temel faktörlerden biri değildir?

a)     İş yükü

b)     Ortam ısısı

c)     Gürültü

d)     Radyasyon

e)     Titreşim

Cevap: A

Soru 51) Aşağıdakilerden hangisi endüstrinin temel hammaddesi kabul edilebilir?

a)     Linyit

b)     Turba

c)     Odun

d)     Altın

e)     Su

Cevap: E

Soru 52) Günümüzde ……. insan faktörü mühendisliği olarak da bilinen insanlar ve çalışma ortamı arasındaki ilişkileri inceleyerek etkinlik, verimlilik, sağlık ve insancıllaştırma açılarından bilimsel yaklaşımları ortaya koyan bir uygulama alanıdır.

Cevap: Ergonomi

Soru 53) Herhangi bir faaliyet sonucunda oluşan çevreye atılan veya bırakılan her türlü maddesidir?

a)     Atık

b)     Emüsyon

c)     Toplam hava kalitesi

d)     Hijyen

e)     Sendrom

Cevap: A

Soru 54) İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili çalışmalara katılma, çalışmaları izleme, tedbir alınmasını isteme tekliflerde bulunma benzeri konularda çalışanları temsil etmeye yetkili çalışandır.

a)     Çalışan

b)     Çalışan temsilcisi

c)     Destek elemanı

d)     İş güvenliği

e)     İşveren

Cevap: B

Soru 55) Kendi özel kanunlarındaki statülerine bakılmaksızın kamu ve özel işyerlerinde istihdam edilen gerçek kişilerdir.

a)     İş güvenliği uzmanı

b)     İşyeri hekimi

c)     Çalışan

d)     Teknik eleman

e)     İşçi

Cevap: C

Soru 56) Kimyasal reaksiyonlar ve yakma prosesleri esnasında ortam havasına çeşitli gaz ve partiküller karışması olayıdır.

a)     Emüsyon

b)     Duman

c)     Yangın

d)     Redüksiyon

e)     Yanma

Cevap: A

Soru 57) Hastalık ve salgınları ifade eder.

a)     Emüsyon

b)     Epidemioloji

c)     Etioloji

d)     Fizyoloji

e)     Hijyen

Cevap: B

Soru 58) Çalışanların işte karşılaştıkları tehlikelerin ortadan kaldırılması veya azaltılması için getirilmiş yükümlülüklere ait teknik kurallarının bütününü anlatır.  

a)     İş

b)     İş güvenliği uzmanı

c)     İş sağlığı

d)     İş güvenliği

e)     Risk değerlendirmesi

Cevap: D

Soru 59) İşyerinde veya işin yürütümü nedeniyle meydana gelen, ölüme sebebiyet veren veya vücut bütünlüğünü ruhen ya da bedenen engelli hâle getiren olay.

Cevap: İş kazası

 

Soru 60) Bütün mesleklerde çalışanların bedensel, ruhsal ve sosyal yönden iyilik hallerinin en üstün düzeyde tutulması, sürdürülmesi ve geliştirilmesi çalışmalarıdır.

 

a)     İş kazası

b)    İş sağlığı

c)     Sendrom

d)    Psikosomatik

e)     Meslek hastalığı

 

Cevap: B

 

Soru 61) Bir hizmet akdine dayanarak herhangi bir işte ücret karşılığı işçi çalıştıran tüzel veya gerçek kişiye denir.

Cevap: İşveren

62) Beklenmeyen bir anda ortaya çıkan ve çeşitli kayıplara neden olan bir olaydır.

a)     Nizam

b)    Koku

c)     Kaza

d)    Meslek hastalığı

e)     Psikoaktif

Cevap: C

63) Mesleki risklere maruziyet sonucu ortaya çıkan hastalık.

 

Cevap: Meslek hastalığı

 

 

 

 

 

64) psikolojik kökenli olan fiziksel hastalıklara verilen genel addır.

 

Cevap: Psikosomatik

 

65) İşyerinde var olan ya da dışarıdan gelebilecek tehlikelerin belirlenmesi, bu tehlikelerin riske dönüşmesine yol açan faktörler ile tehlikelerden kaynaklanan risklerin analiz edilerek derecelendirilmesi ve kontrol tedbirlerinin kararlaştırılması amacıyla yapılması gerekli çalışmalar.

 

Cevap: Risk değerlendirmesi

 

66) Fiziksel, kimyasal ve/veya biyolojik yönden olumsuz etki yaparak ekolojik denge ile insan ve diğer canlıların doğal yapılarının bozulmasına neden olan her türlü kimyasal madde ve ürünlerdir.

 

a)     Toplam kalite yönetimi

b)    Tehlikeli atık

c)     Tehlikeli kimyasallar

d)    Tehlike sınıfı

e)     Risk değerlendirmesi

 

Cevap: C

 

66) İşyerinde var olan ya da dışarıdan gelebilecek, çalışanı veya işyerini etkileyebilecek zarar veya hasar verme potansiyelidir.

 

a)     Tehlikeli atık

b)    Tehlike

c)     Tehlike sınıfı

d)    Sera etkisi

e)     Psikosomatik

 

Cevap: B

 

67) Normal hislerimizle algılayamadığımız doğa olaylarını algılayabilmek için geliştirilmiş teknik ya da ilim.

 

a)     Tehlikeli kimyasallar

b)    Sürdürülebilir kalkınma

c)     Uzaktan algılama

d)    Sera etkisi

e)     Nanometre

 

Cevap: C

 

68) Aşağıdakilerden hangisi kazaların nedenlerinden biri değildir?

 

a)     İnsanlar çalışkandır

b)    Beklentiler

c)     Bilgi işlem yeteneği

d)    Risk tahmini

e)     Ortam stresleri

 

Cevap: A

 

Soru 69) Aşağıdakilerden hangisi kazaların nedenleri üzerinde çalışmalar yapmaktadır?

 

a)     Dünya Doğayı Koruma Vakfı

b)    Dünya Çalışma Örgütü

c)     UNEF

d)    UNESCO

e)     Dünya Çevre ve Gelişme Komisyonu

 

Cevap: B

 

Soru 70) Aşağıdakilerden hangisi çalışma alanlarında dikkat edilmesi gerekli hususlardan değildir?

 

a)     Bütün yol geçiş ve çıkışlar tüm engellerden arındırılmalıdır.

b)    Döşemeye dökülen yağ vb. kaygan sıvılar temizlenmelidir.

c)     Atık ve artıklar için özel olarak hazırlanmış kutular kullanılmamalıdır.

d)    Çalışma alanlarında tertipli olunmalı

e)     Kullanılan tüm aletler yerlerine konulmalı

 

Cevap: C

 

Soru 71) Aşağıdakilerden hangisi el aletlerinin kullanımında dikkat edilmesi gerekli olan hususlardan biri değildir?

 

a)     Yapılacak işe uygun büyüklükte el aletleri kullanılmalı

b)    Aletler kullanmadan önce çalışır ve sağlam durumda olmalı

c)     Yıpranmış bozuk ve kırık el aletleri kullanmamalıdır

d)    Kesici el aletleri bilenmemiş durumda olmalıdır.

e)     Her alet özel kullanım tekniğine göre kullanılmalıdır.

 

Cevap: D

 

Soru 72) Aşağıdakilerden hangisi makinelerin kullanımında esas olan kurallardan değildir?

 

a)     Makineler, makine koruyucular bakımlı etkili ve güvenli değilse kullanılmamalıdır.

b)    Makinelerin bakımı ayarı yağlanması tamiri teknisyenlerce yapılmalıdır.

c)     Makinelerin koruyucu sistemleri hiçbir zaman devre dışı bırakılmamalıdır.

d)    Makinelerde işlenecek parçalar çok iyi tespit edilmelidir.

e)     Makinelerin çevrelerindeki ve parçaları arasındaki döküntüler elle temizlenmeli

 

Cevap: E

 

 

 

Soru 73) Aşağıdakilerden hangisi elektrikli el aletleri ve cihazları kullanılırken başkalarının güvenliği konusunda dikkat edilmesi gerekli önlemlerden değildir?

 

a)     Aletlerin kordonları ayak altında olmalı

b)    Bölme, ayırıcı panolarda delik açarken arka taraf boş olmalı

c)     Aletlerin uçuşan sert parçalarının uçuşu önlenmeli

d)    Aletler akıma bağlı olarak bırakılmamalı

e)     Tezgah başında değilken alet prizden çekilmiş olmalı

 

Cevap: A

 

Soru 74) Aşağıdakilerden hangisi güvenli çalışma koşulları için alınan önlemlerden değildir?

 

a)     İnsanların kapasite ve becerilerinin sınırı

b)    İş yerinde aydınlatma sorunları

c)     Elektrik güvenliği hizmetlerinin devamlılığı

d)    Merdivenlerin kullanılmaması

e)     Malzemelerin kaldırılması ve taşınması

 

Cevap: D

 

Soru 75) Aşağıdakilerden hangisi yangınla karşılaşıldığında yapılması gerekenlerden değildir?

 

a)     En kısa zamanda alarm sistemi çalıştırılmalıdır.

b)    Hiç gecikmeden itfaiye ekibine haber verilmelidir

c)     Elinizdeki olanaklarla yangını söndürmeye çalışın

d)    Yakınızdakilere yangından uzak durmalarını söyleyin

e)     Terkedilen yangın bölgelerine tekrar girin

 

Cevap: E

 

Soru 76) İlk yardım uygulamalarında aşağıdaki kurallardan hangisi yanlıştır?

 

a)     Yanlış ilk yardım uygulaması yerine hiçbir yardımda bulunmamak daha iyidir

b)    Kazalının hayatı tehlikede ise çok çabuk hareket edilmeli

c)     Kaza yerine sağlık ekiplerinin gelmesine gerek yoktur

Cevap: C

 

Soru 77) Aşağıdakilerden hangisi iş ortamında yardım gerektirecek acil durum hallerinden değildir?

 

a)     Kanamalar

b)    Şok halleri

c)     Zehirlenmeler

d)    Obezite

e)     Elektrik kazaları

 

Cevap: D

 

 

Soru 78) Burun kanamalarında ilk yardım uygulamalarında aşağıda yazılanlardan hangisi yanlıştır?

 

a)     Baş öne eğilir ve burun kemikleri altından parmaklarla sıkıştırılır

b)    Kazalı sakin bir şekilde oturtulur

c)     Kazalıya başını öne eğmesi söylenir

d)    Kanama 5-10 dakika içinde geçmezse sağlık görevlisi servisine götürülür

e)     Sümkürmesine müsaade edilir

 

Cevap: E

 

Soru 79) Şok halinde kazalıya ilk yardım uygulamalarında aşağıda yazılanlardan hangisi uygulanmaz?

 

a)     Kazalı konuşmaya zorlanır ve vücudu serin tutulur.

b)    Kazalı rahat bir şekilde yatırılır.

c)     Sıkı elbiseleri ve kemerleri gevşetilir.

d)    Kazalıya güven verecek şeyler söylenir.

e)     Sağlık ekiplerinin hemen gelmesi bildirilir.

 

Cevap A

 

Soru 80) Duman ve buharlardan zehirlenme hallerinde kazalı için aşağıdakilerden hangisi uygulanmaz?

 

a)     Kazalı hemen temiz havaya çıkarılır.

b)    Can soluğu desteği ile can desteği uygulanır.

c)     Şok halinde gerekli önlemler alınır.

d)    Soluk almıyorsa can desteği uygulanır.

e)     Şüpheli zehirli madde örnekleri sağlanır.

 

Cevap: B

 

Soru 81) Yanıklar ve haşlanmalarda ilk yardım uygulamalarında aşağıda yazılanlardan hangisi yanlıştır?

 

a)     Yanan ya da haşlanan bölge soğuk temiz su altına tutulur.

b)    Yanığın üzerine yapışmış kumaş ve elbise parçaları sıyrılmaz.

c)     Yanık ya da haşlanmış bölgedeki kabarcıklar su toplamışsa dokunulabilir.

Cevap: C

 

Soru 82) Göz yaralanmalarında aşağıda yazılanlardan hangisi yanlıştır?

 

a)     Göze dokunulmaz ve üzerine bastırılmaz

b)    Her iki göze bandaj yapılır

c)     Tıbbı yardım için harekete geçilir

d)    Kazalıya gözünü alabildiği ölçüde hareket ettirmesi söylenir

e)     Kazalı sağlık merkezine götürülür

 

Cevap: D

Soru 83) Elektrik kazalarında ilk yardım uygulamalarında aşağıda yazılanlardan hangisi yanlıştır?

 

a)     Elektrik akımı kesilmez.

b)    Kazalı elektrik akımından kurtarılır.

c)     Kazalının elbisesi kuru ise vücuduna değmeyen kumaş kısımlarından çekilir.

 

Cevap: A

 

Soru 84) Elektrik akımına tutulan kazazedelerin her tarafında …… vardır.

 

Cevap: elektrik

 

Soru 85) Elektrik akımına tutulan kazazedelere için elinizde koruyucu ….. yoksa asla kazalıya ıslak ayakkabı ve elbiselerle …..

 

Cevap: eldiven, dokunmayın

 

Soru 86) Aşağıdakilerden hangisi alarm hallerinde görev yapan hizmet gruplarından değildir?

 

a)     Yangın söndürme ve itfaiye hizmetleri

b)    İlk yardım hizmetleri

c)     Can kurtarma hizmetleri

d)    Binaların boşaltılması ve genel disiplin sorumluları

e)     Üretim hizmetleri

 

Cevap: E

 

Notlarda Olmayıp Hocanın Yazdırdığı Konular:

 

Stres: Vücudun içsel ve dışsal uyarılara karşı verdiği tepkimedir. Fiziksel ve psikolojik olarak ikiye ayrılır.

Psikomatik: Psikolojik kökenli olan fiziksel hastalıklara verilen genel isimdir. Yunanca ruh anlamına gelen “fizik (Psycho)” ile “beden” anlamına gelen “soma” kelimelerinin birleşmesinden oluşmuştur. Psikolojik sıkıntılar ve duygular özellikle içe dönük insanlarda vücudu etkilemeye başlar. Kişi, davranışını ve hareketlerini kısmen kontrol edemez, erken yaşlarda saçlarda beyazlama, egzama gibi görülebilir.

Emisyon: Kimyasal reaksiyonlar ve yakma prosesleri esnasında ortam havasına çeşitli gaz ve partiküllerin karışması olayıdır.

 

 

 

 

 

Cevap Eklemek için Giriş Yapmalısınız.
Giriş Yapın
Üye Olun

Son Cevaplar
  • 3385 Kayıtlı Üye
  • 321 Konu
  • 65 Cevap
  • Son Üye ipeksimsek.k
Forumda Kimler Online (Şu anda 1 kişi Online)
  • ADMINISTRATOR (2)
  • SÜPER MODERATÖR (1)