İşletme Ekonomisi 2018 Vize+Mazeret+Kısa Sınav Soruları

Bu konu Nusret SAPA tarafından 1 sene önce açıldı, 239 kere okundu ve Henüz Cevap Yok.
Nusret SAPA
ONBAŞI
Üyelik Zamanı: 3 sene önce
Konu Sayısı: 3
Yanıt Sayısı: 0
1 sene önce

ARASINAV SORULARI

1)     İşletmelerin temel işlevlerini sayınız ve bu işlevlerden bir tanesini açıklayınız.

2)     Bir işletmenin Toplam Gelir (TG), Toplam Maliyet (TM) fonksiyonlarını aynı grafik üzerinde çizmek ve bu iki fonksiyon arasındaki ilişkiyi incelemek suretiyle, bu işletmenin minimal, maksimal ve optimal işletme büyüklüklerine ait minimal üretim düzeyi (Q1), maksimal üretim düzeyi (Q2) ve maksimal üretim düzeyi (Q3) gösteriniz. Apsis ve ordinatın (yatay ve dikey eksenlerin) adlarını da yazmak suretiyle çizdiğiniz grafik üzerinde TM=TG olan noktaları gösteriniz. Üretim düzeyi Q1 olan işletmeci başarılı olmak için ne yapmalıdır?

3)     Ormancılık işletmesi kavramını tanımlayınız ve bu tanım doğrultusunda Türkiye’deki devlet orman işletmelerinin bu kavrama uygun olup olmadığını tartışınız.

4)     Fidanlık kurmak için hazırlanan yatırım projesinde; başlangıçta 100.000 TL’lık ilk yatırım harcaması yapılacağı ve bu projenin ömrünün 4 yıl olacağı, bu projenin her yılın sonunda 25.000 TL net gelir sağlayacağı tahmin edilmiştir. Bu fidanlık yatırımı projesini işletme açısından değerlendirmek için aşağıdaki ölçütlerin değerlerini hesaplayınız ve değerini belirlediğiniz ölçütlere göre bu projenin gerçekleştirilebilir olup olmadığına nasıl karar verirsiniz? Açıklayınız.

a) Basit Karlılık Oranı (BKO) ölçütü. b) Geri ödeme süresi (GÖS) ölçütü. c) Net Bugünkü Değer (Bu ölçütü  %3 faiz oranı ile hesaplayınız).

5)     Bir orman işletmesi 1000 ha’lık alanda ve 50 işçi çalıştırarak 15.000 m3 odun hammaddesi üretmiş ve bu üretim işinde çalışan her işçiye aylık 2000 TL ödeme yapmıştır. Bu işletme 100.000TL üretim maliyeti ile ürettiği bu odun hammaddesinden 600.000 TL satış geliri sağlamıştır. Bu verilere göre aşağıdaki rasyonellik ölçütlerini hesaplayınız:

a) Bu işletmede kullanılan girdilere göre parasal verimlilik ölçütleri. b) İktisadilik ölçütü. c) Karlılık ölçütü.

6)     Ağaç serveti ve artımın işletme büyüklüğünü nasıl etkilediğini açıklayınız.

7)     Ormancılıkta söz konusu olan “süreklilik” kavramını açıklayınız.

8)     Ormancılık işletmelerinde süreklilik ilkesine bağlı kalmanın en önemli gerekçelerinden 2 tanesini yazınız.

MAZERET SINAVI SORULARI

1.     Bir işletmenin üretimini ayarlamadaki esneklik veya serbestlik derecesine göre söz konusu olan iki üretim dönemini (kısa dönem ve uzun dönem) ilgili grafikleri çizmek suretiyle ayrıntılı olarak açıklayınız. 

  1. İşletmeler amaçlarını belirlerken hangi ilkeleri göz önüne almalıdır. Açıklayınız. (10 puan)
  2. Üretim dönemlerine maliyetlerden “Değişken Maliyet” ve “Ortalama Maliyet” ve “Marjinal Maliyet” kavramlarını açıklayınız.
  3. Ömrü 3 yıl olan ve başlangıçta (1. yılın başında)  1.500 TL, 2. yılın başında 3.500 TL, 3. başında 1.000 TL harcama yapılan, 2. yılın sonunda 6.000 TL ve 3. yılın sonunda 2.000 TL gelir elde edilen bir yatırımın İç Karlılık Oranını (İKO)  grafik yöntemini veya İKO formülünü kullanarak hesaplayınız. Ayrıca bulduğunuz İKO’nına göre bu projenin uygulanabilir olup olmadığını nedenleri ile açıklayınız.
  4. Değeri 100.000 TL olan 1.000 Ha’lık orman arazisi üzerinde bir orman işletmesinde 30 işçi ile 800.000 TL değerindeki 25.000 m3 odun hammaddesi üretilmiştir (İşçilerin her birine yılda 10.000 TL ödeme yapılmaktadır). Bu verilere göre;

a) Kısmi ve Toplam Verimlilik, b) Fiziki ve Parasal Verimlilik,

               değerlerini hesaplayınız.

 

KISA SINAV SORULARI

1.     Pazara uzaklığın masraflara (genel yönetim masrafı, kültür masrafı, hasat masrafı, taşıma masrafı) olan etkisini gösteren grafiği çiziniz ve süreklilik anlayışına uygun bir orman işletmeciliği yapabilmek için orman işletmelerinin hangi mesafe aralığında kurulması gerektiğini çizdiğiniz grafiğe bağlı olarak açıklayınız.

2.     Aynı yaşlı ormanlarda üretimin planlanmasında kullanılan zaman boyutlarından idare süresini etkileyen faktörleri sayınız. Bu faktörlerden “mülkiyet şekli”nin” idare süresinin uzunluğunu nasıl etkilediğini açıklayınız.

3.     Bir meşcereden en yüksek gelir sağlanan yaşı bulabilmek için kullanılan Arazi Hasıla Değeri (Faustmann) formülünü yazınız ve bu formülde kullanıldığınız sembollerin hangi anlama geldiklerini belirtiniz. Ayrıca Azami Arazi Safi Hasılatı İdare Süresini (Mali İdare Süresini) hesaplamak için bu formülü nasıl kullanabileceğinizi açıklayınız.

 

 

 

Cevap Eklemek için Giriş Yapmalısınız.
Giriş Yapın
Üye Olun

  • 3426 Kayıtlı Üye
  • 321 Konu
  • 66 Cevap
  • Son Üye Serif0
Forumda Kimler Online (Şu anda 1 kişi Online)
  • ADMINISTRATOR (2)
  • SÜPER MODERATÖR (1)