Maisa

Dendrometri – Çalışma notu 2018

Maisa
Cevaplar1
Gösterim7084
Maisa
Üye
Konular12
Cevaplar2

1)            Tek girişli hacim tabloları: Göğüs çapına göre dikili ağaç hacmini veren tablolara denir

2)            Çift girişli hacim tabloları: Göğüs çapına ve ağaç boyuna göre dikili ağaç hacmini veren tablolara denir

3)            Hacim ağırlığı: 1m3 yaş som(saf) odunun tam kuru halindeki ağırlığına denir 

4)            Özgül ağırlığı: Tam kuru halde 1m3 odunun kg olarak veya 1m3 odunun gr olarak ağırlığıdır 

5)            Hata payı: Gerçek değer ile tahmin değer arasındaki farka denir 

6)            Yaş – tohumun çimlenmesinden ölçüm anına kadar geçen süre

7)            Büyüme – ölçüm anında ağacın ulaştığı büyüklük

8)            Artım – belirli bir zaman aralığında büyüme miktarı

9)            Hata çeşitleri:

         Yanlışlar (yanlış yazma, okuma, çift ölçek ile çift kayıt)

         Sistematik hatalar (ölçüm araçlarının yanlış olması)

         Rastgele hatalar (Oldukça küçük olan hatalar, kontrol edilemez

Ölçüm sayısı arttırılarak hata oranı düşürülebilir

         Örnekleme hatası (bir toplumun parametreleri, bir nokta ve tahmin ederek yapılan hatalar) 

10)      Hatayı aza indirmek için:

         Duyarlılığı arttırmak

         Ölçümlere özen göstermek

         Uygun ölçüm yöntemini kullanmak 

11)      Bonitet: Bir meşcerenin bulunduğu yetişme ortamı, verim gücü ölçüsüne denir

12)      Dikili bir ağacın gövde hacmi

·  Seksiyon yöntemi ile

·  Göğüs boyu gövde şekil katsayısı ile

·  Pressler formülü ile

·  Hazır ağaç hacim tablo denklemleri ile elde edilmektedir

13)      Meşcere boy eğrisi: Meşceredeki ağaçların göğüs çapı ile boyu arasındaki ilişkiyi açıklayan eğriye denir 

14)      Ster: 1m3 alana istif ettiğimiz odun miktarına denir

15)      Ster katsayısı: 1 sterdeki som(saf) odun hacmine denir (Türkiye’de 0.5 dir)

16)      Ster katsayısı bulma yöntemleri:

1. Bitterlich şablonu (merkez nokta etrafında 3600 devrettirildiğinde şablon istifin dışına taşmamalıdır. Şablondan taşan odun kesiti 1, teğet olan 0.5, şablon arkasındakiler ise 0 sayılır. Toplam sayının 100’e bölünmesiyle, ster katsayısı bulunur.

2. Grid (Noktalı) şablon (10×10=100 kare köşelerinde noktalar, sayı 100’e böl)

17)      Ster ağırlığı: 1 ster yaş odunun ağırlığına denir

 

18)      Arşimede göre:

«Bir sıvıya doldurulan cisim, yer değiştirdiği suyun ağırlığı kadar kendi ağırlığından kaybeder» prensibinden yararlanılır. Odunun havada ve sudaki ağırlıkları farkı (kg) dmolarak, odunun hacmini verir.

                                     Ghava – Gsu = V dm3          (Taşan suyun ağırlığı kg)

                                       (kg)   (kg)

19)      Bir ağacın yaşı artım burgusu ile nasıl hesaplanır?

Ağacın yerden 1.30m yükseklikteki kısmına halka kaşığı sokulur. Ağaca zarar vermeden yaş halkası çubuğu dışarı çıkarılır ve halka sayıları kolayca sayılır.

 

20)        Dendrometride ölçüler

1. Odunların ölçülmesi

2. Dikili tek ağacın ölçümü

3. Meşcere ölçümü

4. Meşcerenin gelişimi ölçümü

5. Diğer konularda ölçüm yöntemleri

 

21)        Ağaçtan durulan yatay uzaklığı bilinmesi gerektiren boy ölçerler:

a)     BLUME-LEİSS

b)    HAGA

c)     SUUNTO

d)    FAUSTMANN

e)     WEİSE

f)      BİTTERLICH AYNALI RELASKOPU

 

 

22)        Ağaçtan durulan uzaklığı bilinmesi gerektirmeyen boy ölçerler:

a)  CHRISTEN

b) VORKAMPF-LAUE

c)  30 CM’LİK CETVEL

 

23)        Meşcere Göğüs Yüzeyi aşağıdaki aletlerle ölçülür:

a)  Bitterlich Çubuğu

b) Bitterlich Aynalı Relaskopu

c)  Köşeli Prizma

d) Kramer Dendrometrisi

 

24)        Odun Çeşitleri ve Özellikleri:

 

·         Ağaç üzerinde bulunduğu yere göre

– Gövde odunu

– Dal odunu

– Kütük odunu

– Kök odunu

 

·         Kalınlıklarına göre

 

– Kabukları 7 cm’ye kadar    ince odun

– Kabuk 7 cm’den büyükse   kalın odun

 

·         Ağaç türüne göre

 

– Yumuşak odun

– Sert odun

 

·         Kullanış amacına göre

 

– Yapacak odun

– Yakacak odun

 

·         İşlenme biçimine göre

 

– Yuvarlak odun

  Sırık gibi

 

25)        Odun çeşidi             d0,5 Çap        L Boy             Kalınlıklara göre:

      Tomruk                   ≥ 21 cm        ≥ 1,5 m              – İnce

      Modern direk          8-20 cm        1,5-6 m              – Orta

      Tel direk                 12-29 cm       ≥ 6 m                 – Kalın

      Yuvarlak sanayi      ≥ 5 cm          0,5-1,4 m            – Çok kalın

      Sırık                        5-8 cm           ≥ 2 m

      Çubuk                     1-4 cm           ≥ 1m

 

26)        İbrelilerde kabuk sayılır, yapraklılarda kabuk sayılmaz

27)        Odun hacmi  m3, dm3 cinsinden ölçülür

   1m3           1000 dm3

   1 ha           10 000 m2

28)        Doğru/Yanlış soruları:

Blume – Leiss boy ölçeri ağaçtan durulan mesafenin bilinmesini greketiren bir boy ölçü türüdür (D)

Bitterlich relaskopu ağaç boy ölçümünde kullanılmaz (Y)

Smalian hacim formülü alan fonksiyonundan türetilmiştir (D)

Göğüs çapı – Ağaç boyu ilişkisini açıklayan eğriye meşcere boy eğrisi denir (D)

 

29)        Ağaç hacim tabloları:

1.  Lokal hacim tablosu – sadece göğüs çapına göre ağaç hacmini verir.

 Oldukça sınırlı bölgede geçerlidir         V = f (d1,3) 

2.  Bölgesel hacim tablosu – çok geniş bölgeler içindir. Ağacın göğüs çapına ve boyuna göre hacim veren tablolardır          V = f (d1,3.h)         2 girişli hacim tablosu

3.  Genel (Universal) hacim tablosu – oldukça geniş alanlardan sorumlu.

Ormantik
Yönetici
Konular208
Cevaplar19
Teşekkürler
Hayat paylaşınca güzeldir.
Profile Photo
Misafir

Üye Ol