Maisa

Toprak Koruma – Çalışma notu 2018

Maisa
Cevaplar0
Gösterim1239
Maisa
Üye
Konular12
Cevaplar2

      Permeabilite (Hidrolik Kondüktivite )  suyun geçirgenliği

Yüksek permeabilite – kumlu topraklar

Düşük permeabilite – killi topraklar

 

2.      İnfiltrasyon – toprağın yağmur sularını emme yeteneği.

Yağış sularının toprak yüzeyinden girerek sızması.

 

3.      Kalker – kireç taşı

 

4.      Evaporasyon – suyun, yağışın sıcaklık etkisiyle buharlaşması.

 

5.      Erodibilite – toprak agregatlarının su ile dispersleşmesine ve taşınmasına direnç gösteren topraktaki kohezyon kuvvetleri, toprak gözenek hacmi, infiltrasyon, permeabilite gibi toprak özellikleri.

Erodibilite:

a.      Torpak tesktürü

b.      Agregat stabilitesi ve dayanıklığı

c.       Toprağın kesme direnci

d.      İnfiltrasyon kapasitesi

e.      Organik madde içeriği

f.        Toprağın kimyasal yapısına bağlı olarak değişmektedir

 

6.      Erozivite – yağmurun veya hareket halindeki suyun erozyon yapabilme potansiyeli.

 

7.      Perkolasyon – Toprak yüzeyinden sızan suyun toprak profili boyunca aşağı doğru hareketidir.

 

8.      İnfiltrasyon – Yağış sularının toprak yüzeyinden içeri sızması olayıdır.

 

9.      Transpirasyon – Terleme.

 

10.  Dispersiyon – Çok ince katı yapıdaki partiküllerin su vb. bir sıvı madde içinde homojen şekilde dağılması işlemidir.

             Dispersleşme – çözülme.

 

11.  İnfiltrasyon ve Perkolasyon kapasiteleri yüksek olan topraklarda yüzeysel akış ve erozyon olasılığı daha az olur.

 

12.  İnfiltrasyon kapasitesi: Yağış sularının toprak yüzeyinden maksimum sızma hızına denir. cm/ sa veya mm/dk olarak ifade edilir.

 

13.  Agregat – Topraktaki kil, kum fraksiyonlarının organik materyal ile canlı salgıları sayesinde oluşturdukları en küçük doğal toprak parçasına denir. Agregatlar bünyelerindeki organik madde sebebiyle bitki yaşamı için daha elverişli koşulları sağlarlar.

14.  Agregatlaşma – Toprak fraksiyonlarının bir araya gelerek agregatı oluşturmasına denir.

15.  Yağmur damlasının neden olduğu erozyon adı ‘Damla erozyonu’

 

 

16.  EI30 – Erozivite indeksi. E x I30

E – Yağmurun kinetik enerjisi (jul/m2)

I30 – 30 dk’lık yağmur şiddeti (cm/sa)

 

17.  Kesme direnci: Toprağa uygulanan bir kuvvete karşı topraktaki organik ve inorganik parçacıkların gösterdiği sürtünme direncinin bir sonucudur.

 

18.  Hangisi erozyona daha fazla neden olur?

Mısır

 

19.  Eğim arttıkça hangisinde erozyon oranı olarak daha fazla artar?

Fındık

 

20.  Bentonit Yüksek yüzey alanına sahip bulunan killer

 

21.  Kaolinit düşük yüzey alanına sahip olan kil mineralleri

 

22.  Kalsiyum Karbonat:

Topraklara kireç (CaCO3) verildiğinde agregat stabilitesi artmaktadır.

 

23.  Sıkışmamış (non-compacted) topraklarda infiltrasyon daha yüksektir

 

24.  Adezyon – toprak parçacıklarının su moleküllerini çekme kuvvetine denir

 

25.  Kohezyon – su moleküllerinin birbirini çekme kuvvetine denir

 

26.  Hidrifobik – ıslanmazlık gösteren

 

27.  Hidrofilik materyal – ıslanma açısından daha geniştir

 

28.  Sediment – Akarsuyun taşıdığı katı materyale denir

 

29.  Su erozyonu: Suyun yağmur damlası ve yüzeysel akış gibi sıvı fazda ve hareket halinde kazandığı kinetik enerji ile toprağın taşınmasıdır.

 

30.  Su erozyonunda birbirine karşıt iki kuvvet söz konusudur:

1) Erozivite – Toprak agregatlarını parçalayan ve tanecikleri harekete geçirerek taşıyan su kuvvetleri.

2) Erodibilite – Bu eroziv kuvvetlere karşı direnç gösteren toprağın kendi özellikleri

 

31.  Sığ topraklar ve yamaç eğimi %12’den az olan araziler için seki teraslar uygun değildir.

 

32.  Kalitatif: Söz konusu toprak taneciklerinin kuru ve ıslak durumda parmaklar arasında yada elde bıraktığı histir.

 

33.  Kantitatif: Laboratuar ortamında uygulanan bu metod ile 100 gr toprak içerisinde kum, kil ve silt fraksiyonlarının toplam yüzdesel oranları ve ağırlıkları kesin şekilde belirlenebilir.

Profile Photo
Misafir

Üye Ol